top of page
  • Writer's pictureIana Stanțieru

Sectoarele culturale si creative contribuie la dezvoltarea economiei

În contextul zilelor dedicate culturii, este timpul să discutăm despre promovarea industriilor creative. Este necesar ca acestea să devină parte din politica națională?


Sectoarele culturale și creative sunt importante pentru dezvoltarea continuă a societății ca factor cheie în creşterea economică şi crearea numărului locurilor de muncă, de asemenea, stau la baza economiei creative. Conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), ele nu doar au impact economic pozitiv semnificativ, dacă sunt gestionate eficient, dar acestea sunt esențiale și pentru cultivarea sentimentului de apartenență la țară și identitate, consolidarea culturii și valorilor comune pentru un popor. Din perspectivă economică, sectoarele culturale și creative au o capacitate imensă de venituri din exporturi și de creare noilor locuri de muncă, în special pentru tineri – ce este în mod special important pentru Moldova, unde șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat, circa 30% sunt șomeri sau înafara sistemelor de formare.


Sectoarele culturale și creative se regăsesc în fruntea noilor forme dinamice de activitate economică. Fiind la intersecţia între arte, afaceri şi tehnologie. Ele se află într-o poziţie strategică pentru a încuraja efecte pozitive în alte domenii de activitate, fiind nişte catalizatori pentru inovare.

Pe măsura ce societatea se mișcă dinspre una industrială spre una intelectuală, abordarea creativă devine un factor important al performanţei. Rolul politicilor publice în dezvoltarea potențialului antreprenorial și inovator al sectoarelor culturale și creative în Republica Moldova ar trebui să crească și să-l facă atractiv, oferind posibilități de dezvoltare. Sprijinirea sectoarelor culturale și creative ar trebui să fie realizată prin următoarile pași:


1. Reducerea cotei TVA pentru organizațiile culturale din sectorul privat, ce va asigura o bază favorabilă pentru dezvoltarea întreprinderilor respective. 2. Organizarea parteneriatelor între sectoarele creative şi culturale, promovarea cooperării intersectoriale, atragerea partenerilor sociali şi furnizori de educaţie şi formare accesibilă în domeniu, atât prin formare iniţială cât şi prin dezvoltare profesională continuă. 3. Reducerea impozitelor pentru proiecte transnaționale, ce va încurajarea investiții private în domeniu. 4. Favorizarea interesul instituţiilor financiare pentru investiţii. Ajustarea legislației privind sponsorizarea proiectelor culturale pentru încurajarea companiilor private să investească în inteprinderi mici și mijlocii din domeniul respectiv. 5. Reforma legislației privind protecția muncii pentru liber-profesioniști și artiști, întroducerea și validarea noilor profesii din domeniul creativ.

Industriile culturale și creative pot fi considerate ca fiind activități economice vitale pentru o economia R. Moldova. De aceea, o atenție specială trebuie acordată acestui domeniu de către Guvernare și organele competențe.


“Fără steag de cultură, un popor este o gloată nu o oaste”, Nicolae Iorga.

837 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page